Místa omezující odtokové poměry

K.ú. Mošnov, tok řeka Lubina  č.h.p: 2-01-01-1250

Místa omezující odtokové poměry–jedná se o místa, ve kterých je snížen přirozený odtok zejména zmenšením průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné rozlití vody mimo koryto.

Kritická místa v obci Mošnov jsou rozdělena do oblastí:

  1. Mošnov I
  2. Mošnov II

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY >> V DPP OBCE MOŠNOV v POVIS

Název

Tok

Místo

Kapacita Q100

Říční km

Most východně od OÚ

č.m: 48018-1

Lubina

Mošnov

 

nekapacitní

km 9,38

jez Kamenec

Lubina

Mošnov

nekapacitní

km 11,92

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.