Organizace dopravy

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace skrz celou obcí Mošnov. Jedná se o silnici I/58 ve směru Příbor – Ostrava. Také může být v případě vylití Albrechtičského potoka pozastavena letecká doprava – letiště Mošnov.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

DOPRAVNÍ OMEZENÍ v dPP obce Mošnov v POVIS

Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Obec
MO_dop_omez_1 zaplavení místní komunikaci Lubina (201190000100) 9.396 Mošnov

 

 

 

OBJÍZDNÉ TRASY

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

OBJÍZDNÉ TRASY v dPP obce Mošnov v POVIS

Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Obec
OBJ_MO_01 V případě zaplavení místní komunikaci IV/48018, použijeme únik sil I/58 Mošnov