Popis správního území obce Mošnov

OÚ Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov

Telefon: 556 754 030

E-mail: epodatelna@mosnov.cz

Web: www.mosnov.cz

Obec Mošnov leží v jižní části Moravskoslezského kraje, ve východní části okresu Nový Jičín. Ze severu sousedí se správním územím obce Petřvald, z východu se správním územím obcí Trnávka a Kateřinice, z jihu se správním územím obce Skotnice a ze západu se správním územím obce Albrechtičky.

Zeměpisné souřadnice:     49°41′21″ s.š., 18°7′57″ v.d.

Nadmořská výška:              253 m n. m.

Katastrální výměra obce:   12,07 km²

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha území katastru obce je 1207 ha.

 • Orná půda                            506 ha
 • Zahrady                                 29 ha
 • Trvalé travní porosty            127 ha
 • Zemědělská půda                662 ha
 • Lesní půda                           124 ha
 • Vodní plochy                          14 ha
 • Zastavěné plochy                  29 ha
 • Ostatní plochy                     378 ha

Počet obyvatel obce v roce 2013 činil 714, z toho:

 • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)              430
 • Ekonomicky neaktivní (60 a více)            168
 • Děti do 14 - ti let                                       118

Zásobování vodou a energiemi:

 • zdroje pitné vody - Obec Mošnov má veřejný vodovod,. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace.
 • zemní plyn je v současné době dodáván společností Vemex Energie, avšak od 1.1.2016 bude dodávky zemního plynu zajišťovat Pražská plynárenská a.s.
 • el. energie je do objektu Restaurace Kahánek č.p. 128 a objektu hasičské zbrojnice č.p. 250 dodávána společností ČEZ, a.s. Pro zbytek obce dodává el. energii společnost Centropol.