B. Věcná část

Charakteristika zájmového území

Obec Mošnov, spadající pod ORP Kopřivnice, se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Leží asi 20 km jihozápadně od Ostravy, v průměrné nadmořské výšce 253 m.n.m. Na katastrální výměře 1.205 km2 žilo k 1.1.2013 714 obyvatel. Mošnov je znám především letištěm vybudovaným v letech 1955-1959. Do nedávné doby to bylo největší letiště ČR s nejdelší vzletovou a přistávací dráhou dlouhou 3,5 km v šířce 63 m. Letiště je schopno přijímat i největší dopravní letadla od dopravců z celého světa.

Katastrálním územím obce Mošnov protéká řeka Lubina, pravostranný přítok Odry, jejíž délka činí 37,1 km, plocha povodí 194,1 km2 a průměrný roční průtok u ústí 2,36 m³/s. Pramení na severozápadním úbočí Radhoště v Moravskoslezských Beskydech. Do Odry se vlévá u Košatky (místní část obce Stará Ves nad Ondřejnicí) v nadmořské výšce 222 m.n.m. Katastrem obce Mošnov rovněž protéká Albrechtičský potok, který dokonce kříží vzletovou dráhu letiště a v Albrechtičkách se vlává zleva do Odry a bezejmenný pravostranný přítok Lubiny, který se do Lubiny vlévá až mimo katastrální území obce Mošnov. Řeka Lubina je hlavním vodním zdrojem ohrožujícím obec Mošnov povodní.

 

Základní informace o letišti                    Letiště Ostrava - Mošnov, 742 51 Mošnov

Poloha                                                         20 km jihozápadně od centra Ostravy ve východní části katastru Mošnov

Nadmořská výška:                                      257 m

Vzletová a přistávací dráha 04/22:             3 500 m x 63 m ICAO kategorie I.

Provozovatel letiště:                                   Česká správa letišť, s.p.