Povodňová komise obce

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Mošnov, č.p. 96

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Mošnov

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Povodňová komise obce Mošnov

Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov

Tel: 556 754 030 ; e-mail: epodatelna@mosnov.cz, starosta@mosnov.cz ; web: www.mosnov.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Demlová Šárka, Mgr.

předseda

OÚ Mošnov 96, 742 51 Mošnov

556 754 030

602 730 954

Roupec Ladislav

místopředseda

OÚ Mošnov 96, 742 51 Mošnov

605 238 602

Bc. Pavel Klečka

člen, velitel JSDH

 

777 076 343

Vysocký Bohumil

člen

 

723 783 855

Pagáč Boris

člen, starosta SDH

 

775 222 691

Kolář Jaromír

člen

OÚ Mošnov 96, 742 51 Mošnov

607 974 404

Martinská Eva

zapisovatelka

OÚ Mošnov 96, 742 51 Mošnov

730 519 384