Povodňová komise obce

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Mošnov, č.p. 96

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Mošnov

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Povodňová komise obce Mošnov

Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov

Tel: 556 754 030 ; e-mail: epodatelna@mosnov.cz, starosta@mosnov.cz ; web: www.mosnov.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Bodzsar , Radomil

předseda

Mošnov 124

556754030

602 730 954

Ing. Demel, Martin

místopředseda

Mošnov 237

605 238 602

Bc. Klečka, Pavel

člen

Mošnov 200

777 760 343

Vysocký Bohumil

člen

Mošnov 193

723 783 855

Pagáč, Boris

člen

Mošnov 31

775 222 691

Kolář, Jaromír

člen

Mošnov 229

607 974 404

Ivánková Věra

zapisovatelka

Mošnov 119

733 399 520