Hydrologické údaje a řeka Lubina

Řeka Lubina

Délka toku                                        L = 37,1 km

Plocha povodí                                 P = 165,18 km²

Průměrný průtok                             Q = 2,36 m³/s

Srážky                                             průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m2

Pramen                                             ve výšce 740 m n.m. na s.z. úbočí Radhoště

Ústí                                                    do Odry –  u Košatkyve výšce 222 m n.m.

Hydrologické pořadí:                         2-01-01-1250

Pramen                                              na sz. Úbočí Radhoště

Průběh toku

Lubina pramení v nadmořské výšce kolem 740 m na severozápadních svazích hory Radhošť v Moravskoslezských Beskydech, asi 1 km jihovýchodně od osady Pindula. Celý její další tok, pak jen s menšími výchylkami, směřuje k severu. Prvním větším sídlem při toku Lubiny je město Frenštát pod Radhoštěm. Říčka na jeho konci přijímá přítok, Lomnou. Za Frenštátem míjí Lichnov a dál následují místní části města Kopřivnice. Nejprve Vlčovice, kde zprava ústí potok Tichávka, a pak obec Lubina, kterou tvoří původně samostatné obce Větřkovice a Drnholec, sloučené pod jménem říčky v roce 1959. Pod Kopřivnicí přibírá Lubina zleva potok Kopřivničku a protéká městem Příbor; dále pak při toku leží na obou březích obec Skotnice, následuje Mošnov (s ostravským mezinárodním letištěm) a Petřvald. Za Petřvaldem do Lubiny zprava ústí poslední významnější přítok, Trnávka. V rovinaté krajině asi 1,5 km severovýchodně od Košatky (místní část obce Stará Ves nad Ondřejnicí) se Lubina vlévá zprava do Odry.