Ohrožené objekty

Území obce Mošnov je ohroženo povodněmi.K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Odry, s. p. Ostrava, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.

OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY >> V DPP OBCE MOŠNOV v Povis

Povodeň při opuštění koryta toku Lubina zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, firmami, zemědělskou půdou a lesními porosty v celé délce intravilánu obce Mošnov.

Objekty v inundačním území

Ohrožené objekty v obci Mošnov - na toku řeky Lubina

Povodňové epizody z řeky Lubina s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků a Albrechtičského potoka na katastru obce-zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Mošnov. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Lubina mohou být zejména rodinné domy, firmy
a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).

Ohrožené objekty na toku Lubina - protékající celou obcí Mošnov

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Lubiny. Albrechtičský potok neohrožuje obytnou či jinou zástavbu na k.ú. Mošnov.

Ohrožené objekty - řeka Lubina - obec Mošnov


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Obec
1031347955 Lubina (201190000100) 8.558 8.558 Rodinný dům č.p. 143 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347953 Lubina (201190000100) 8.725 8.725 Rodinný dům č.p.121 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347954 Lubina (201190000100) 8.745 8.745 Rodinný dům, č.p. 108 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347952 Lubina (201190000100) 8.751 8.751 Rodinný dům, č.p . 124 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347956 Lubina (201190000100) 8.860 8.860 Stavba občanského vybavení - obchod, č. p. 97 pravý břeh Služby Ne Mošnov
1031347951 Lubina (201190000100) 8.950 8.950 Rodinný dům, č.p . 195 pravý břeh Čistírna odpadních vod Ne Mošnov
1031348003 Lubina (201190000100) 9.110 9.110 Rodinný dům, č.p . 69 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347950 Lubina (201190000100) 9.235 9.235 Rodinný dům, č.p . 140 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347619 Lubina (201190000100) 9.344 9.344 Garáž pravý břeh Garáže Ne Mošnov
1031348004 Lubina (201190000100) 9.360 9.360 Jednota spotřební družstvo, č.p. 208 pravý břeh Služby Ne Mošnov
1031334709 Lubina (201190000100) 9.417 9.417 OÚ Mošnov 96 pravý břeh Služby Ne Mošnov
1031347949 Lubina (201190000100) 9.430 9.430 Stavba občanského vybavení sportoviště k hřišti, č.p. 63 pravý břeh Čistírna odpadních vod Ne Mošnov
1031347948 Lubina (201190000100) 9.446 9.446 Rodinný dům, č.p . 60 pravý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347945 Lubina (201190000100) 9.541 9.541 Rodinný dům, č.p. 86 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347946 Lubina (201190000100) 9.542 9.542 Rodinný dům, č.p. 189 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347590 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům č.p. 221 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347592 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 203, 220 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347595 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 204 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347596 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 205 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347598 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 206 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347603 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 207 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347605 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 216 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347608 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 129 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347609 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 191 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347610 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 203 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347611 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 185 levý břeh Obytné budovy Ne Mošnov
1031347612 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Zemědělská stavba bez č.p. levý břeh Zemědělství Ne Mošnov
1031347613 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 9 nevyplněno Obytné budovy Ne Mošnov
1031347614 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Základní škola nevyplněno Shromažďovací (haly, sály) Ne Mošnov
1031347620 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Základní mateřská škola Mošnov pravý břeh Služby Ne Mošnov
1031347947 Lubina (201190000100) 0.000 0.000 Stavba občanského vybavení č.p. 96 nevyplněno Služby Ne Mošnov