Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Odry, s.p. správa státního podniku, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Tel. ústředna: (+420) 596 657 111, fax: (+420) 596 612 666
e-mail: info@pod.cz ; internet: www.pod.cz
GPS: 49° 49' 52.902'' N, 18° 16' 06.056'' E

generální ředitel podniku: Ing. Jiří Pagáč; technický ředitel: Ing. Petr Březina

VHP Skotnice
Na Dolách 81; 742 59 Skotnice
tel.: (+420) 556 723 607; fax: (+420) 556 723 606
GPS: 49° 39' 26.442" N, 18° 8' 16.956" E

POD schéma vodohospodářské soustavy

Vodohospodářský dispečink POD, Varenská 49, 701 26 Ostrava

tel.: 596 612 222; 596 657 240, e-mail: info@pod.cz; 602 583 448

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Tel.: 959 999 111, e-mail: lesycr@lesycr.cz; www.lesycr.cz

Správa toků LČR - oblast povodí Odry

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, Ing. Vladimír Němčanský

956 951 111, 956 951 201, 724 525 130, e-mail: ost51@lesycr.cz

Přímá správa vodních toků:

Povodí Odry s.p.

Lubina          č.HP2-01-01-1250   ID toku (CEVT): 201190000100;
10 100109

Albrechtičský p.č.HP2-01-01-1140       ID toku (CEVT):201080000200;
10 213 811

Lesy ČR, s.p.

Bezejmenný pp  Lubiny  č.HP2-01-01-1410     ID toku (CEVT): 10 217 603

  (Sýkořinec)

Bezejmenný                                                            ID 10210906

Bezejmenný                                                            ID 10 213 990

Bezejmenný pp větev                                            ID 10 214 637

Bezejmenný                                                            ID 10 217 603

Letiště Ostrava (Mošnov)

Bezejmenný                                                            ID 10 210 295

Albrechtičský p.                                                      ID 10 213 811

Bezejmenný                                                            ID 10 216 259

Správce HOZ- nyní Státní pozemkový úřad

 Bezejmenný lp Lubiny                                                      ID 10 216 512

            . . .       lp Lubiny                                                      ID 10 216 929

            . . .       pp Lubiny                                                     ID 10 218 021

            . . .       lp Lubiny                                                      ID 10 218 393

 Vodoprávní úřad

Město Kopřivnice; Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 879 411; e-mail: posta@koprivnice.cz

Odbor životního prostředí

Vede agendu vodního hospodářství podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách
a 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje:

  • vede vodoprávní řízení a povoluje nakládání s vodami, odběr z vod podzemních a povrchových
  • vede vodoprávní řízení a povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do velikosti 10.000 ekvivalentních obyvatel
  • vede vodoprávní řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl
  • rozhoduje o zřízení, změně, zrušení ochranného pásma vodních zdrojů
  • je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v době mimo povodeň
    a zajišťuje zhotovení povodňového plánu obce s rozšířenou působností
  •  

Tabulka 1  Kontakty na oddělení vodního a odpadového hospodářství

ziv.prostredi koprivnice.cz

Oddělení vodního a odpadového hospodářství

Vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství

Ing. Jiří Sopuch

556 879 784

jiri.sopuch koprivnice.cz

Odpadové hospodářství

Lucie Kubalcová, DiS.

556 879 781

lucie.kubalcova koprivnice.cz

Vodní hospodářství

Mgr. Martina Koloničná

556 879 792

martina.kolonicna koprivnice.cz