C. Organizační část

Zabezpečení evakuace

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Mošnov nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území (seznam HZS MSK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Seznam evakuačních míst dPP v POVIS

Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka Obec
Sokolovna Albrechtičky 0 Ne   Albrechtičky
Kulturní dům Bílovec 80 Ano   Bílovec
ZŠ Komenského Bílovec 400 Ano   Bílovec
OÚ Mošnov 0 Ne Úřad plní koordinační a organizační funkci pří řízení evakuace Mošnov
Sokolovna Petřvald 100 Ano   Petřvald
Základní a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín p.o. 150 Ano   Petřvald
Budova ZŠ Dukelská 50 Ne   Příbor
Kulturní dům Mošnov 300 Ano Jídlo zajišťováno dovozem Příbor
ZŠ Jičínská Příbor 300 Ne   Příbor
ZŠ Npor. Loma Příbor 300 Ano   Příbor
Restaurace U Žabáka 60 Ano   Skotnice

Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Mošnov do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.